نوامبر 2, 2017 از
در این تصویر:
اضافه شد:
نوامبر 2, 2017
سایز فایل:
13.71 kb
کیفیت:
347×347
نظرات:
2
بازدید ها:
1
چـــہ ڪلـــمـــہ
مـــظـــلـــومـــے اســـت
قـــســـمـــت
هـــمـــہ نـــامـــردے هـــا را
بـــہ گـــردن او مـــے انـــدازیـــم
6 Liked
,  و 4 بقیه خوششان آماده از این
مهدیسا
قسمتت شیرین
سعدی
همچنین برای شما مهدیسا