11 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
11 آبان, 1396
سایز فایل:
20.6 kb
کیفیت:
500×888
نظرات:
3
بازدید ها:
1
معلم میگفت:
این...جاهای خالی را
با کلمات مناسب پرکنید!
ولی نمیدانست
بعضی از جاهای خالی
هرگز پر نمیشوند
آخر هفته است
جاهای خالی بسیاری پر نمیشوند
جز تکرار خاطره و فاتحه ای . . .
خداوند رحمت کنه همه رفتگان را ... جاشون سبز
مهدیسا
روح همه رفته گان شاد