Let it Snow
18 تیر, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
18 تیر, 1396
سایز فایل:
44.26 kb
کیفیت:
640×640
نظرات:
3
{total} بازدید:
2
ﻋــﺸـــﻖ ﺭﺍ . . . ﺑـﺎ ﻫـََـﺮﮐــََـﺲ ﺗــََـﺠــﺮُُﺑــﻪ ﻧــََـﮑــُُـﻦ . . . ﺻــََــﺒـــْْــﺮ ﮐـــُُــــﻦ . . . ﺳـــﺎﻟـﻬـــﺎﯼِِ ﺳـــﺎﻝ . . . ﺁﻧﻘــــﺪﺭ ﺻــََــﺒـــْْــﺮ ﮐـــُُــــﻦ . . . ﺗــﺎ ﮐــََـﺴـــﯽ ﺭﺍ ﺑـﯿـﺎﺑـــﯽ کــہ ﺭﻧــﺞ ﻫــﺎﯾـــﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭼﺸــﻤـــﺎﻧــََــﺖ ﺑـﺨــﻮﺍﻧــََـﺪ . . . ﺗــــﻮ ﺭﺍ ﺑــــََــﺮﺍﯼ ﺭﻧــﮓ . . . ﻭ ﺻــــﻮﺭََتـــــ . . . ﻭ ﺑــََـﺪََﻧـــََـﺖ ﻧــََـﺨـــﻮﺍﻫـــََـﺪ . . . ﺗـــﻮ ﺭﺍ ﺑـــََــﺮﺍﯼ ﺧــــﺎﺹ ﺑــــﻮﺩﻥ . . . ﻭ ﻣـــََــﻌـــــْْــﺮِِﻓــََــﺘــََــﺖ ﺑــِِـﺨــﻮﺍﻫـــََــﺪ . . .