نوامبر 2, 2017 از
در این تصویر:
اضافه شد:
نوامبر 2, 2017
سایز فایل:
44.87 kb
کیفیت:
500×326
بازدید ها:
1
بگذار تا به طعنه
بگویند مردمان
در گوش هم حکایت
عشق مدام! ما
“هرگز نمیرد آنکه دلش
زنده شد به عشق
ثبت است در
جریده عالم دوام ما”
2 Liked
و  خوشش آمده