Let it Snow
19 تیر, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
19 تیر, 1396
سایز فایل:
12.52 kb
کیفیت:
500×500
نظرات:
3
{total} بازدید:
2
شب که شد کوله اش را بست ستاره ها را در جیبش گذاشت ماه را کفِ دستش پنهان کرد سرش را با تمام افکارِ درهمش پایین انداخت مسیر روبه رویش طولانی بود اما چاره ای نداشت باید میگریخت از هر آنچه هراسش میداد از آدمی که نبودش خون را در رگش میخشکاند تنها امیدی در دلش روشنی میکرد و لبی که زمزمه میکرد پایان راه از تو لبریز است و ستاره ای که گوشه ی جیبِ شلوارش از یأس چشمک میزد!