Let it Snow
20 تیر, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
20 تیر, 1396
سایز فایل:
706.69 kb
کیفیت:
736×978
نظرات:
4
{total} بازدید:
1
#طنز یه خانم رفت خرید... وقتی کیفشو باز کرد تا حساب کنه صندوقدار یه کنترل تلویزیون توی کیفش دید... او (صندوقدار) نتونست کنجکاوی (فضولی) خودشو کنترل کنه... سوال کرد: شما همیشه کنترل تلویزیون رو با خودتون حمل می کنید؟ خانم جواب داد: نه، نه همیشه، اما شوهرم نپذیرفت امروز برای خرید منو همراهی کنه...!!! نکته اخلاقی: همسرتون را همراهی کنید. داستان ادامه دارد..... مغازه دار میخنده و همه ی اقلامی را که خانم خریداری کرده بود ازش پس می گیره... خانم از این عمل شوکه شد و ازمغازه دار پرسید که چکار میکنه؟ مغازه دارگفت: شوهرتون کارت اعتباری شمارو مسدود کرده... نکته اخلاقی: به سرگرمی های شوهرتون احترام بگذارید... داستان ادامه دارد..... خانم کارت اعتباری شوهرش رو که کف رفته بود از کیفش بیرون آورد (متاسفانه شوهرش کارت خودشو مسدود نکرده بود)... نکته اخلاقی: قدرت همسر را دست کم نگیرید... باز هم ادامه دارد..... وقتی خواست از کارت همسرش استفاده کند دستگاه از او خواست تا کدی را که به موبایل همسرش ارسال شده است را وارد کند... نکته اخلاقی: وقتی مردان در حال شکست هستند ماشین ها از آنها حفاظت میکنند... همچنان ادامه دارد..... وقتی خانم با ناراحتی قصد بازگشت به سمت خانه را داشت یک مسیج از موبایل همسرش برایش آمد که کد را برایش فرستاده بود... سرانجام او اقلام را خرید و با خوشحالی به خانه برگشت... نکته اخلاقی: در باره مردان چه فکری می کنید...!!! مرد همیشه خودش را فدای همسرش میکند...!!! زندگی یک چالش مستمر و پایان ناپذیر است...!!! ما ثروتمند نمیشویم با آنچه در جیبمان است...!!! اما... ما ثروتمند هستیم با آنچه در فکرمان است... زندگی یعنی تفاهم با هم نه جنگیدن باهم زندگی یعنی خندیدن با هم نه خندیدن به هم