Let it Snow
21 تیر, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
21 تیر, 1396
سایز فایل:
36.77 kb
کیفیت:
390×370
نظرات:
4
{total} بازدید:
1
🔺هرگز آب معدنی جلوی مغازه را نخرید 🔹اشعه آفتاب، باعث ورودمشتقات شیمیایی بطری به آب شده وآن راسرطان زا می کند 🔹وبدترین تاثیررابرغددلنفاوی داشته ومیتواند سبب تومورشود