21 تیر, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
21 تیر, 1396
سایز فایل:
9.51 kb
کیفیت:
335×335
نظرات:
4
{total} بازدید:
1
تٓنهايِيم رو دوست دارٓم نٓه زبانْ دارٓه كه دروُغ بِگه نٓه دِل دارٓه كِه نامِهرٓباني كنهـ نٓه دٓست دارٓه كه مٓرا پس بزنهـ امّا اُنقٓدْر مٓعْرفت دارِه كِه رٓهايٓم نکن