21 تیر, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
21 تیر, 1396
سایز فایل:
127.44 kb
کیفیت:
640×640
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
"عشــق" لیاقـت میخواهد؛ و "عاشــق" شدن، جــرات... همیــشه در پـیِ کســــی بـاش کـه بـا تمـــامِ: کاستــی ها و کمــی ها و عیــب هایـت، حاضــر باشـد به "تـــو" عشــــق بــورزد.. و تــو را بـه همـــه ی دنیــــا نشــان بـدهــد و بگویـــد کــه: ایــن" تمـــــامِ دنیـــــایِ مـــن اســت