12 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
12 آبان, 1396
سایز فایل:
69.61 kb
کیفیت:
564×752
نظرات:
6
بازدید ها:
2
ندانمت که چه گویم که هردوچشم منی
که بی وجود شریفت جهان نمی بینم
حضرت سعدی
7 Liked
,  و 5 بقیه خوششان آماده از این
reyhan(ناظرارشد)
عالی
رضا
مرسی ریحانه خانم
NASIM
لايک
رضا
ممنونم نسیم
REZA
آن دوست که آرام دل ما باشد
گویند که زشتست بهل تا باشد
شاید که به چشم کس نه زیبا باشد
تا یاری از آن من تنها باشد
رضا
ای باد چو عزم آن زمین خواهی کرد
رخ در رخ یار نازنین خواهی کرد
از ماش بسی دعا و خدمت برسان
گو یاد ز دوستان چنین خواهی کرد؟
رضا
مرسی‌داداش رضا
REZA
قربان یو رضا جان