22 تیر, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
22 تیر, 1396
سایز فایل:
64.13 kb
کیفیت:
403×403
{total} بازدید:
2
گاهی باید دروغ را راست پنداشت و گاهی راست را دروغ! بی فریب خوردن زندگی سخت است...!