Let it Snow
22 تیر, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
22 تیر, 1396
سایز فایل:
41.35 kb
کیفیت:
640×640
نظرات:
2
{total} بازدید:
1
اي فلــک من را نميزادي اجاقت کور بود؟ من که خــود راضي به اين خلـــــقت نبودم زور بود مــن که باشم يا نباشم کار دنیا لنگ نيست مــن بــميرم يا بـمانم هيچ کس دلتـنگ نيست