20 فروردین, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
20 فروردین, 1396
سایز فایل:
30.18 kb
کیفیت:
550×413
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
ای نازنین گل زیبای من تو شدی همه دنیای من ببین این مهر و وفای من باش تو دلبر با صفای من تو خواهم من زخدای من مرجمی بردل بی ریای من هرگز نبینی تو جفای من بشنو نازنین دلبر ندای من گفتی جانت کنی فدای من د سته گل ا وردی برای من