12 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
12 آبان, 1396
سایز فایل:
39.47 kb
کیفیت:
500×625
نظرات:
2
بازدید ها:
1
من کجا؟شعر کجا ؟قافیه و بیت کجا؟
تو کجا؟عشق کجا؟حس به یک مرد کجا؟
من کجا از تو سرودن مثل یک یار کجا؟
تو کجا دلبرکم نام وفادار کجا؟
من کجا؟قصه کجا؟خاطره خوب کجا؟
تو کجا حسرت من بوسه ای از عشق کجا؟
من کجا این همه شعر و غزل و متن کجا؟
تو کجا عشق کجا؟دلبر و دلدار کجا؟
توکجا؟یارکجا؟عاقبت خیر کجا؟
تو کجا خانه کجا میل به فرجام کجا؟
7 Liked
,  و 5 بقیه خوششان آماده از این
reyhan(ناظرارشد)
عالی
REZA
در پیش خود آن نامه چو بلکامه نهم
پروین ز سرشک دیده بر جامه نهم
بر پاسخ تو چو دست بر خامه نهم
خواهم که: دل اندر شکن نامه نهم