24 تیر, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
24 تیر, 1396
سایز فایل:
36.4 kb
کیفیت:
403×511
{total} بازدید:
1
بین خودمان باشدها اما در بازار داغ خیانت این روزها ماهم مقصریم.... مقصریم که عشق را وارونه جلوه دادیم... که فقط نوشتیم و نوشتیم و نوشتیم... که بخوانند... غافل از اینکه خیلی ها به خودشان میگیرند... که میشوند نقش اول نوشته هایمان و در آغوش دیگری به عشق سابقشان فکر میکنند... مقصریم که نگفتیم عشق اگر رفت دیگر نباید جولان بدهد در ذهنمان‌‌‌... که آغوش ها مقدسند...که انتقام "رفته" را، از "مانده" نباید گرفت... ای جماعتی که نوشته های ما را دستاویز بوالهوسیتان کرده اید! اگر بنا به خود گرفتن است بدانید ما بعد از "خدا" به "وفاداری" معتقدیم...