24 تیر, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
24 تیر, 1396
سایز فایل:
160.21 kb
کیفیت:
1031×1111
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
←⚜بِِیاٍدًر ڪٍنار هـًمـ ←💖دًرسـ عٍشـ§ـقـ بٍخوانیـمـ ←⚜(طٌ)مًرادًرقًلبـتـ حفٍـظـ ڪٌنـ ←💖وًمنًـ روے هًـرچے ←⚜غٍیر اَز (طٌ)خًطـ میڪشٍمـ
amir.h
منًـ (طٌ) رادًرقًلبـتـ حفٍـظـ میڪٌنـم (طٌ)فقط مرادوست داشته باش