12 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
12 آبان, 1396
سایز فایل:
24.83 kb
کیفیت:
500×500
بازدید ها:
1
اے ڪه در دسٺ خودٺ رزق فراوان دارے
تاقیامٺ بہ‌ لبم نام حسین جان،جارے
من بہ مهر وڪرم ولطف تو ایمان دارم
اربعین داغ حرم بردلمان نگذارے
فراموش شدیم