24 تیر, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
24 تیر, 1396
سایز فایل:
66.77 kb
کیفیت:
375×500
نظرات:
3
{total} بازدید:
1
خودم را دوست دارم همه جا همراهم بوده همه جا! یکبار نگفت حاضر نیستم با تو بیایم آمد و هیچ نگفت حرف نزد ... گفتم و او شنید رنجش دادم و تحمل کرد خودم را سخت دوست دارم