در این تصویر:
اضافه شده:
24 تیر, 1396
سایز فایل:
70.54 kb
کیفیت:
639×640
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
می دونی دوست دارم چون مخلوق خداوند هستی وحق حیاط وزندگی داری چه زشت باشی وچه زیبا تو بازهم مخلوق خالقی هستی که بس بخشنده ومهربان و با اقتدار وبا مخلو قا تش مهربانتر از مادر است