24 تیر, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
24 تیر, 1396
سایز فایل:
59.43 kb
کیفیت:
1018×1280
نظرات:
4
{total} بازدید:
1
شده.......؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دلتنگ شــــوی........!!!!!!!!! فاصله.......!!!!!!!!!! فرسنگ شود.......!!!!!!!! یاد شیرین کسی.......!!!!!!!! تیشه هرسنگ شود.......!!!!!!!!! شده.......؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ با بغـض ترک خورده.........!!!!!!!!!!! سـلامی بکنی.........!!!!!!!!! او.........!!!!!!!!!!!! جوابی ندهد........!!!!!!!!!! ثانیه ها، بغض آلود شوی..........؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟