25 تیر, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
25 تیر, 1396
سایز فایل:
43.3 kb
کیفیت:
500×500
نظرات:
6
{total} بازدید:
2
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ .. ﻫﻤﺎﻥ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺳﺖ .. ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ ﺩﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﺍﻭﺭﺩ .. ﺭﻧﮕﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﺁﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﺭﯾﺨﺖ .. ﻗﺮﻥ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺭﻧﮓ ﺍﺳﺖ .. ﺭﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ .. ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ، ﺁﺭﺍﻡ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﻓﺮﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﺍﺳﺖ .. ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ، ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ
NASIM
ممنونم رویااااااجانم
سعدی
مهربانی ماندگارترین هدیه ی ما به همدیگه س
NASIM
ممنونم
NASIM
ممنونم