25 تیر, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
25 تیر, 1396
سایز فایل:
43.24 kb
کیفیت:
1280×1280
نظرات:
4
{total} بازدید:
1
ﺷﺎﺩ ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻰ , ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻰ ﻧﺼﻴﺒﺖ ﻣﯿﺸﻮﺩ، ﻣﻨﻔﻰ ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻰ , ﺁﻧﭽﻪ ﻧﺼﻴﺒﺖ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﻛﻮﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻧﺪﺍ ﺳﻮﻯ ﻣﺎ ﺁﻳﺪ ﻧﺪﺍﻫﺎ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﺷﻚ ﻧﻜﻨﻴﺪ بياييد تمرين شادى كنيم