NASIM
on بهمن 3, 2017
0 views
چه کیفی دارد کسی باشد که وقتی نام کوچکت را از ته دل صدا می زند،
لبخندی روی لبانت نقش ببندد
و تو آرام بگویی: جانم!
به گمانم اینطور که باشد،
تو حتی عاشق نامت می شوی،
که از طرز صدا کردنش بفهمی اسمت که هیچ،
حتی وجودت مالکیتش به اشتراک گذاشته شده:
بین تو و اوی زندگی ات.
چه لذتی دارد صدایی مدام نامت را تکرار کند
و تا تو جانم بگویی،
بگوید: امان از حواس پرتی؛ یادم رفت چه می خواستم بگویم.
دوباره نامت را تکرار کند
و تو بدانی این بار هم به شوق شنیدن جانم از زبانت صدایت کرده.
Dimension: 1080 x 1080
سایز فایل: 121.25 Kb
در آلبوم: NASIM's Timeline Photos
NASIM
ممنووونم دوستاان
بهمن 4, 2017
امیر طاها
لایک ...!
بهمن 4, 2017