25 تیر, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
25 تیر, 1396
سایز فایل:
26.14 kb
کیفیت:
201×251
{total} بازدید:
1
یک دل دیوانه دارم میفروشم میخری ... یک جهان افسانه دارم میفروشم میخری ... کلبه ی احزان دل را ؛ تو به چشم کم مبین ... گنجی در این خانه دارم میفروشم میخری... از شراب مست چشمانش خراب و بیخودم ... حالتی مستانه دارم میفروشم میخری ... در طواف شمع رویش بال و پر را سوختم... سوخته پروانه دارم میفروشم میخری ... از کمان ابروان و تیر مژگانم خراب ... یک دل ویرانه دارم میفروشم میخری ... پیچ و تاب زلفکانش پیچ و تاب زنده گیست ... من گله از شانه دارم میفروشم میخری ... از جفایش ،قلب خون چکان و بسملست ... پر زخون پیمانه دارم میفروشم میخری ...؟؟؟