Let it Snow
20 فروردین, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
20 فروردین, 1396
سایز فایل:
241.94 kb
کیفیت:
600×412
نظرات:
2
{total} بازدید:
1
زندگے حڪایت قدیمے ڪوهستان است هرچہ را ڪہ صدا ڪنے همان را میشنوے پس بہ نیڪي صدا ڪن تا بہ نیڪےبہ تو پاسخ دهد بدرود عزیزان.........