امیر طاها
November 3, 2017
0 views

With

File Size

30.68 Kb

Dimension

397 x 400

Description

در پیله تنهایی خود ...
آسوده بخواب ای کرم ابریشم ...
رویای پروانه شدن دیگر زیبا نیست ...
در آن سوی پیله ها ...
پروانه ها در آتش شمع می میرند ...!...View More
ĦѦღi∂ɛн(مدیر ارشد)
مطمئنی به تنهایی عادت کلدی من همچون فکلی نموکنم