26 تیر, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
26 تیر, 1396
سایز فایل:
45.98 kb
کیفیت:
480×464
نظرات:
2
{total} بازدید:
1
یاد گرفتـــه ام انسان مدرنـــی باشــــم و هــر بار که دلتنـــــــگ میشــــوم بـه جای بغـــــض و اشــــک تنهـــا به این جملـــه اکتفــا کنـــم کــه هوای بـــد ایــن روزگـار آدم را افســــــــرده میکنـد ..!