27 تیر, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
27 تیر, 1396
سایز فایل:
121.69 kb
کیفیت:
946×1280
{total} بازدید:
2
🍃چہ دعایےکنمت اول صبح... 🍃خنده ات ازتہ دل... 🍃گریہ ات ازسرشوق 🍃روزگارت همہ شاد 🍃سفره ات رنگارنگ 🍃وتنےسالم وشاد 🍃کہ بخندے همہ عمر 🍃روزوروزگارتون بروفق مراد