27 تیر, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
27 تیر, 1396
سایز فایل:
79.72 kb
کیفیت:
480×583
نظرات:
4
{total} بازدید:
1
دوست دارم که بپوشی رُخِ همچون قَمَرَت تا چو خورشید نبینند به هر بام و دَرَت جُرمِ بیگانه نباشد که تو خود صورتِ خویش گر در آیینه ببینی بِرَوَد دِل زِ بَرَت