20 فروردین, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
20 فروردین, 1396
سایز فایل:
70.92 kb
کیفیت:
500×826
{total} بازدید:
1
خدا بعضی ها را... از چشمهایشان آفریده... اول چشمهای مرا آفریده مثلا... بعد زل زده توی مردمکهایم... و با خودش گفته... باید چیزی شبیه باران بیافرینم... که دست از سر این دو تا دایره ی محزون برندارند... بعد... برای چشمهایم صورتی کشیده... دست... پا... قلب... و گفته این آدم حتما باید زن باشد... ابر مونثی... که یک عمر ببارد... گاهی... سر بر شانه ی کوهی... وگاهی... در عمق تنهایی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ