در این تصویر:
اضافه شد:
12 آبان, 1396
سایز فایل:
23.46 kb
کیفیت:
398×372
نظرات:
1
بازدید ها:
1
جایت خا لی دیشب یادت کرد م
درخیال خودم تو را شادت کردم
ایگل تو را درخیا لم گلستانی دیدم
درگلستان تنها گل روی تو را پسندیم
چه گلی زیبایی توخوشبو بی ادعایی تو
در این گلستان تنها گل با صفایی تو
مهربان با صداقت هدیه خدایی تو
من ببازم وجودت که با وفایی تو
در مرام ومعرفت یک دنیایی تو
اهل عفت وشرم وحیایی تو