29 تیر, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
29 تیر, 1396
سایز فایل:
271.65 kb
کیفیت:
1226×1280
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
مثل گندم باش! زیر خاک میبَرنش باز میروید پُرتر ، زیر سنگ میبَرنش آرد میشود پُر بهاتر، آتش میزننش نان میشود مطلوب تر ، "ذات" باید ارزشمند باشد تا انسان ارزشمندی باشی