29 تیر, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
29 تیر, 1396
سایز فایل:
463.06 kb
کیفیت:
1280×1137
{total} بازدید:
1
تنها غرور است که ،انسانیت را به باد میدهد ... ما از مشتی خاکیم و به آن برمیگردیم .. تا میتوانی دستی بگیر، که وقتی خاک شدی، خاکی پاک باشی و دستی تو را مشت کند و پای درختی بریزد .