31 تیر, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
31 تیر, 1396
سایز فایل:
17.06 kb
کیفیت:
293×406
{total} بازدید:
1
. ‌ آدمهایی را که می رنجانیم همانند ساعت هایی هستند که صبح ها دلسوزانه زنگ میزنند و ما در میان خواب و بیداری بر سر آنها میکوبیم... و بعد میفهمیم خیلی دیر شد