Let it Snow
31 تیر, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
31 تیر, 1396
سایز فایل:
32.21 kb
کیفیت:
500×500
نظرات:
6
{total} بازدید:
2
تو را چگونه ننویسم که نامت تبلوری از روشنی صبحگاهان بر شکوه سحر است و دستهایت نوازشی آرام گونه بر جنگل های وحشی شمال تورا که ناگهان پدیدار می شوی از پشت نخستین شکاف و بی امان پلک های تبدار را به گریستن وا میداری تو را من چگونه ننویسم که نگاهت گنجشک ها را به بهانه ی آواز روی شاخه های سدر می نشاند و به بهانه ی نامت متواضعانه پشت پنجره ی بهشت تو را خواهم نوشت چون شور و شوق کودکانه در روزهای برفی چون لحظه ی دست نیافتنی خلقت ای نیایش ناگفته