13 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
13 آبان, 1396
سایز فایل:
24.52 kb
کیفیت:
612×612
نظرات:
2
بازدید ها:
1
ﻣﯽﺳرﺍﯾﻢﺗـﻮ ﻭﭼﺸﻤﺎﻥﺗـﻮ ﺭﺍ...
ﻧﻪﺳﭙﯿﺪﯼﻧﻪ ﻏﺰﻝ...
ﺗﻮﺋﯽﺁﻥﺷﻌﺮﺩﻝﺍﻧﮕﯿﺰﻭﺑﻠﻨﺪ...
ﮐﻪﭘﺮﺍﺯﻣﺜﻨﻮﯼﺑﺎﺭﺍﻧﯽ...
ﻣﻨﻢﺁﻥﺷﺎﻋﺮبیدﻝ...
ﮐﻪﻓﻘﻂ...
ﺑﺮﻕﭼﺸﻤﺎﻥﺗﻮﺭﺍﻣﯿﺒﯿﻨﺪ...
ﺳﺒﮏﻣﻦﻋﺎﺷﻘﯽﻭ...
ﻗﺎﻓﯿﻪﺍﻡﺩﻟﺘﻨﮕﯽﺳﺖ...
ﻣﻨﻢﺁﻥﻣﺴﺖﻭﭘﺮﯾﺸﺎﻥﻧﮕﺎﻫﺖ...
ﮐﻪﺩﻟــﻢ...
ﺗـﻮﻭﺍﺣﺴﺎﺱﺗـﻮﺭﺍﻣﯽﺧﻮﺍﻫد
6 Liked
,  و 4 بقیه خوششان آماده از این
امیر طاها
بح بح ...عالی ...!
reyhan(ناظرارشد)
نگاهتون عالیه دا