21 فروردین, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
21 فروردین, 1396
سایز فایل:
49.8 kb
کیفیت:
516×538
نظرات:
2
{total} بازدید:
2
خاطره هاهیچ وقت پاک نمیشوند شاید کم رنگ بشوند اما پاک نمیشوند گوشه اےگم میشوند گوشه اےازذهنت رامیگیرند وناگهان یک روزیکجا وسط خنده هاےمستانه تورابه فکرفرومیبرند