13 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
13 آبان, 1396
سایز فایل:
11.96 kb
کیفیت:
259×194
بازدید ها:
1
نمی خواهم به جز من دوستدار دیگری باشی
برای لحظه ای حتی به فکر دیگری باشی
نمی خواهم کسی نامش به لب های تو بنشیند
نمی خواهم صفای خنده ات را دیگری بیند
نمی خواهم کسی یادت شود در پهنه ی هستی
نمی خواهم به غیر از من بگیرد دست تو دستی
نمی خواهم کسی جز من به یار من سخن گوید
اگر چه قاصد من باشد و پیغام من گوید
نمی خواهم که نقش چهره ات بر خاطری ماند
خیال دیگری بنیاد عشق ما بر اندازد
نمی خواهم به جز من دوستدار دیگری باشی...
برای لحظه ای حتی تو خواهر دیگری باشی ...!