13 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
13 آبان, 1396
سایز فایل:
207.38 kb
کیفیت:
430×430
بازدید ها:
1
امروز آنقدر سرگرم
دوست داشتن زندگی باش
که هیچ فرصتی برای
نفرت نداشته باشی
هر روز فرصتی تازه است
تا بهتر از دیروز باشی...
سلام: امروزتون سرشار از عشق ومحبت
1 Liked
 خوششان آماده از این