Let it Snow
3 مرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
3 مرداد, 1396
سایز فایل:
82.72 kb
کیفیت:
1068×1022
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
✨زندگے پر از گره هایے است که تو آن را نبسته ای 💫اما باید تمام آنها را به تنهایے باز کنے 💫ولے اگر به خدا توکل کنے او گره ها را یکے یکے برایت باز می کند
سعدی
اگر هم گره ای باز نشد بدون اون گره نیست،ی دستگیره س برای رسیدن زودتر به خودش