Let it Snow
21 فروردین, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
21 فروردین, 1396
سایز فایل:
63.18 kb
کیفیت:
477×702
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
روز بی پدران... پدر مرده را سایه بر سر فکن غبارش بیفشان و خارش بکن ندانی چه بودش فرو مانده سخت؟ بود تازه بی بیخ هرگز درخت؟ چو بینی یتیمی سر افکنده پیش مده بوسه بر روی فرزند خویش یتیم ار بگرید که نازش خرد؟ وگر خشم گیرد که بارش برد؟ الا تا نگرید که عرش عظیم بلرزد همی چون بگرید یتیم به رحمت بکن آبش از دیده پاک به شفقت بیفشانش از چهره خاک اگر سایه خود برفت از سرش تو در سایه خویشتن پرورش .... سعدی