رضا
November 4, 2017 in رضا's Timeline Photos
0 views

With

File Size

42.41 Kb

Dimension

720 x 502

Description

ﺭﻓﺘﯽ و از رفتنت با من هوا ﻫﻢ گریه كرد
شهر ﺧﺎﻟﯽ شد دل این ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ گریه كرد
ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯼ هیچ کس درد مرا تسكین نشد
از قفای رفتنت حتی خدا ﻫﻢ گریه كرد
تاهمه گل های شادی دردلم پژمرده شد
هم صدا باگریه ام حتی ص...View More
REZA
مستان خرابات ز خود بی خبرند جمعند و ز بوی گل پراکنده ترند ای زاهد خودپرست باما منشین مستان دگرند و خودپرستان دگرند
رضا
عالی بود
علی