Let it Snow
21 فروردین, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
21 فروردین, 1396
سایز فایل:
101.79 kb
کیفیت:
300×300
نظرات:
2
{total} بازدید:
1
مدح امیرالمومنین علیه السلام از پیمبر یا خدا درباره ی حیدر بپرس یعنی از گوهرشناسان قیمت گوهر بپرس معنی مرد خدا را نیمه شب از نخل ها معنی شیر خدا را روز از لشکر بپرس هیچ دیواری نمی شد مانع راه علی از شکاف کعبه و دروازه ی خیبر بپرس در دل تاریخ آوای ((سلونی)) زنده است مشکلات سخت را از صاحب منبر بپرس نه !فرار از جنگ هرگز درمرام شیر نیست قصه را از بدر یا احزاب یا خیبر بپرس گاه برترمی شود یک نوکر از صد پادشاه این تناقض علتی دارد که از قنبر بپرس در جهنم با علی یا در بهشت بی علی؟ شوق آتش را از ابراهیم پیغمبر بپرس جمع خواهد شد محمد با علی در یک بدن؟ ما نمی فهمیم این را از علی اکبر بپرس مجتبی خرسندی