محیــا( ناظر)
November 4, 2017
1 view

With

File Size

64.71 Kb

Dimension

640 x 640

Description

داداشی تو تو شرکت هواپیمایی کار میکنی ؟
NASIM
هاااان؟؟؟
✿↝.. રяҽżã..↜✿(راهنما سایت)
اگه دوست داری هواپیما سفارشی برات بگبرم ؟؟؟/
محیــا( ناظر)
سوال در این مورد داشتم همین.
NASIM
اهان..خخخ