13 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
13 آبان, 1396
سایز فایل:
653.33 kb
کیفیت:
208×208
بازدید ها:
1
زن ها رنگ بخش زندگی مردان هستند
بدون زنان جهان کدر و خاکستری و غیرقابل تحمل است
اگر این دلیل زیبایی سهمتان است
برای خلق زیباترین تصویر باید یاد بگیری کی و کجا
و از چه تلفیق رنگی استفاده کنی
یاد بگیر به جا و به موقع تراشش بدی
مراقب باش نادیده گرفتن یکی از ابعاد روحی و حتی جسمیش
مثل گم شدن یک رنگ از مدادرنگی هاته ...
و یک تصویر ناقص و نازیبا ...
1 Liked
 خوششان آماده از این