13 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
13 آبان, 1396
سایز فایل:
97.63 kb
کیفیت:
670×955
نظرات:
3
بازدید ها:
1
اینکه دلتنگ تو ام اقرار میخواهد مگر؟
اینکه از من دلخوری انکار میخواهد مگر؟
وقت دل کندن به فکر باز پیوستن مباش
دل بریدن وعده دیدار میخواهد مگر؟
عقل اگر غیرت کند یک بار عاشق میشویم
اشتباه ناگهان تکرار میخواهد مگر؟
من چرا رسوا شوم یک شهر مشتاق تو اند
لشکر عشاق پرچمدار میخواهد مگر؟
با زبان بی زبانی بارها گفتی برو
من که دارم میروم اصرار میخواهد مگر؟
روح سرگردان من هرجا بخواهد میرود
خانه ديوانگان دیوار میخواهد مگر؟
7 Liked
,  و 5 بقیه خوششان آماده از این
امیر طاها
عالی ...!
reyhan(ناظرارشد)
نگاهت عالی دا