میثم
November 5, 2017 in میثم's Timeline Photos
0 views

With

File Size

116.29 Kb

Dimension

960 x 947

Description

اظهار عشق را به زبان احتیاج نیست
چندان که شد نگه به نگه آشنا بس است
,  and 5 others likes this.
مهدیسا
پسند
میثم
مرسی مهدیسا خانم بزرگوار
علی