میثم
November 5, 2017 in میثم's Timeline Photos
0 views

With

File Size

43.62 Kb

Dimension

748 x 527

Description

دلگیرم و دلتنگم و دل سرد و دل آشوب...
فرمانده ی شرمنده ی یک لشگر مغلوب..!
,  and 4 others likes this.
مهدیسا
پسند
میثم
مرسی بانوی بزرگوار
علی
میثم
مرسی