میثم
November 5, 2017 in میثم's Timeline Photos
1 view

With

File Size

43.63 Kb

Dimension

500 x 745

Description

دلم گرفته ای دوست، هوای گریه با من
گر از قفس گریزم، کجا روم، کجا من؟
کجا روم؟ که راهی به گلشنی ندارم
که دیده بر گشودم به کنج تنگنا من
نه بسته ام به کس دل، نه بسته دل به من کس
چو تخته پاره بر موج، رها....View More
,  and 5 others likes this.
مهدیسا
شعر واقعا دوسداشتم...دلت بیغم
میثم
ممنونم بانو
علی