14 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
14 آبان, 1396
سایز فایل:
10.74 kb
کیفیت:
460×210
بازدید ها:
1
بگذآر
سُ _ ک _ و _ تـ
قآنون زندگی مَن بآشد…
وَقتی وآژِه هآ دَرد رآ نِمی فَهمند…